CÁC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TẠI THỊNH LOGISTICS

VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA THỊNH LOGISTIC

Tiết kiệm đến 35% chi phí dịch vụ cho khách hàng. Lịch trình vận chuyển ổn định, tần suất chuyến thường xuyên, an toàn 100%

VẬN CHUYỂN HÀNG CAMPUCHIA

Hệ thống đại lí mạnh tại các nước, mối quan hệ với các hãng tàu mạnh nên luôn có giá cước vận chuyển cạnh tranh tốt

ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Hệ thống đại lí mạnh tại các nước, mối quan hệ với các hãng tàu mạnh nên luôn có giá cước vận chuyển cạnh tranh tốt

NÂNG HẠ MÁY MÓC THIẾT BỊ

Thực hiện nâng hạ máy móc, di dời máy móc nhà xưởng trọn gói. Đội ngũ 10 năm kinh nghiệm, phương tiện đa dạng

THỊNH LOGISTIC KHAI BÁO HẢI QUAN

Hệ thống đại lí mạnh tại các nước, mối quan hệ với các hãng tàu mạnh nên luôn có giá cước vận chuyển cạnh tranh tốt

VẬN CHUYỂN PHÚ QUỐC 

Tiết kiệm đến 35% chi phí dịch vụ cho khách hàng. Lịch trình vận chuyển ổn định, tần suất chuyến thường xuyên, an toàn 100%

ĐỐI TÁC – KHÁCH HÀNG